Be kategorijos

Organizacijos veiklos ir finansinės ataskaitos už 2019 metus

 Biržų jaunimo klubas „Žalias!“
juridinio asmens kodas 155296884, Vytauto g. 53-11, Biržai, Lietuva
El. p. jaunimoklubaszalias@gmail.com

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019 m.

  1. Bendroji dalis

           Biržų jaunimo klubas “Žalias!“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma asociacija. Klubas yra ne pelno siekianti jaunimo organizacija.

Įstaigos valdymo organai šie: visuotinis narių susirinkimas ir vadovas.

  • Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per 2019 metus.

          Klubo pagrindiniai tikslai 2019 m. buvoįgyvendinti pateiktus projektus, rengti ir vykdyti naujas programas jaunimo tobulėjimo, verslumo skatinimo, savanoriškos veiklos temomis, atlikti jaunimo savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos pareigas, prisidėti prie jaunimo (ir ne tik) problemų sprendimo įgyvendinimo Biržų rajone ir Lietuvoje. Taip pat siekta stiprinti ir atnaujinti jaunimo organizaciją, aprūpinant reikalingomis priemonėmis. Įstaiga per 2019 m. įgyvendino projektus, kurie buvo pateikti Biržų miesto vietos veiklos grupei (informavimo ir konsultavimo paslaugų), Jaunimo reikalų departamentui (jaunimo savanorystės organizavimo), taip pat Biržų rajono savivaldybei (Jaunimo organizacijų rėmimo programai). Organizacija buvo Jaunimo reikalų departamento pakartotinai akredituota kaip savanorišką veiklą organizuojanti organizacija, teikė šias paslaugas Biržų, Pasvalio ir Joniškio savivaldybėse, padėjo Biržuose organizuoti renginius (teikė paslaugą), rėmė jaunimo ir kitas organizacijas.

  • Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – 2 darbuotojai.
  • Duomenys apie įstaigos vadovą: nuo 2018 m. įstaigos vadovas yra Merūnas Jukonis.
  • Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

Įstaiga per 2019 m. išlaidų, susijusių su išmokomis kolegialiems valdymo organams, nepatyrė.

  • Įstaigos išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims

Įstaiga išlaidų išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims nepatyrė.


Vadovas                                                                                                                Merūnas Jukonis

ASOCIACIJA BIRŽŲ JAUNIMO KLUBAS “ŽALIAS!“

Įm.kodas 155296884,

Vytauto g. 53-11, Biržai, Lietuva

METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS UŽ 2020 M.

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo 9 d.

Biržų jaunimo klubas “Žalias!“ įregistruotas Juridinių asmenų registre 2001 m. vasario 14 d., buveinės adresas Vytauto g. 53-11, Biržai, juridinio asmens kodas 155296884.

Biržų jaunimo klubas “Žalias!“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma asociacija, ne pelno siekianti organizacija. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, prasideda nuo 2019 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2019 m. gruodžio 31 d.

Asociacijos veikla – rengiami bei įgyvendinami projektai, kurie prisidėtų prie jaunimo (ir ne tik) problemų sprendimo įgyvendinimo Biržų rajone ir Lietuvoje, jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo bei kt., teiktos renginių ir jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo paslaugos.

2019 m. buvo įgyvendinami projektai informavimo ir konsultavimo (reemigrantų ir kt. Biržų mieste), savanoriškos veiklos temomis, atliktos jaunimo savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos pareigos ir teiktos paslaugos. Taip pat siekta stiprinti ir atnaujinti jaunimo organizaciją, aprūpinant reikalingomis priemonėmis.  Įstaiga per 2019 m. įgyvendino projektus, kurie buvo pateikti Biržų miesto vietos veiklos grupei (informavimo ir konsultavimo paslaugų), Jaunimo reikalų departamentui (jaunimo savanorystės organizavimo), taip pat Biržų rajono savivaldybei (Jaunimo organizacijų rėmimo programai). Organizacija buvo Jaunimo reikalų departamento pakartotinai akredituota kaip savanorišką veiklą organizuojanti organizacija. Klubas taip pat teikė jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo paslaugas Biržų ir Joniškio savivaldybėse, padėjo organizuojant renginius (teikė paslaugą), rėmė jaunimo ir kitas organizacijas.

Asociacija turi 5 narius, vadovas Merūnas Jukonis.

Darbuotojų skaičius už 2019 m. – 2.

Biržų jaunimo klubas “Žalias!“  2019 m. gavo lėšų ir jas panaudojo taip:

Gautas finansavimas (7 priedas):

  1. 2019 m. buvo vykdomas  iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Rinkis Biržus“ kurio metu gauta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų –567,08 Eur; ES fondų lėšų – 7426,99 Eur, viso – 7994,07 Eur. Projekto metu patirta sąnaudų – 7098,73 Eur, nepanaudotas likutis – 895,34 Eur. Projektas buvo tęsiamas 2020 metais.
  2. Iš Biržų miesto savivaldybės administracijos (pateiktiems projektams įgyvendinti) – 750,00 Eur, per  2019 m. patirta sąnaudų 750,00 Eur;
  3. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (jaunimo savanoriškos tarybos programų finansavimas savivaldybėse) – 2450,00 Eur, per  2019 m. patirta sąnaudų 2450,00 Eur;

Kitos pajamos už suteiktas paslaugas – 5870,79 Eur, per  2019 m. patirta sąnaudų 3100,27 Eur;

Ataskaitinių metų veiklos rezultastas – 2771,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta labdara ir parama (6 priedas) –  360,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama (4 priedas) – 0 Eur.

Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį (5 priedas) – 0 Eur.

Biržų jaunimo klubas “Žalias!“ 2019 m. neįsigijo ir neperleido ilgalaikio turto.

Per 2019 m. išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms nebuvo.

Buhalterė                                                                                              Edita Einorytė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s