Be kategorijos

Veiklos ir finansinė ataskaita už 2021 metus

Biržų jaunimo klubas „Žalias!
juridinio asmens kodas 155296884, Vytauto g. 53-11, Biržai, Lietuva
El. p. jaunimoklubaszalias@gmail.com

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 METUS

 1. Bendroji dalis

Biržų jaunimo klubas “Žalias!“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma asociacija. Klubas yra ne pelno siekianti jaunimo organizacija.

Įstaigos valdymo organai šie: visuotinis narių susirinkimas ir vadovas.

Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per 2021 metus.

Klubo pagrindiniai tikslai 2021 m. buvoįgyvendinti pateiktus projektus  (pagalbos verslo pradžiai ir verslumo skatinimo, taip pat reemigrantų Biržų r. palaikymo ir vietos NVO stiprinimo) arba prie kurių prisideda kaip partneris (savanorystės organizavimo, taip pat pilietinių iniciatyvų ir pliečių įsitraukimo sprendžiant vietos problemas), teikti savanoriškos veikos organizavimo ir mentorystės paslaugas, atlikti jaunimo savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos pareigas, prisidėti prie jaunimo (ir ne tik) problemų sprendimo įgyvendinimo Biržų rajone ir Lietuvoje. Įstaiga per 2021 m. įgyvendino projektus, kurie buvo pateikti Biržų miesto vietos veiklos grupei, teiktos JST paslaugos Joniškio r. ir Biržų r. savivaldybėse, bendradarbiauta su Vilniaus politikos analizės institutu bei Asociacija „Laisvieji piliečiai“.

 • Įstaigos nariai per 2021 metus

 Įstaigos nariai – 5 asmenys.

 • Įstaigos gautos ir panaudotos lėšos
 •  Iš Biržų miesto savivaldybės administracijos projektui „Reemigrantų palaikymas Biržų mieste, vietos NVO stiprinimas“ – gauta 2171 Eur, per  2021 m. patirta sąnaudų 2171 Eur;
 • 2021 m. buvo toliau vykdomas iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Pagalba verslo pradžiai“ – likutis metų pradžai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir ES fondų lėšų –  –7810,85 Eur, gauta per 2021 m. – 26099,63 Eur. 2021 m. patirta sąnaudų – 34191,81 Eur. Gautinas finansavimas – 3474,48 Eur, Nepanaudotas finansavimas – 3193,15 Eur
 • 2021 m. buvo toliau vykdomas iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Verslumo mokykla“ likutis metų pradžiai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų  ir  ES fondų lėšų – 4223,82 Eur, per 2021 m. gauta – 3763,81 Eur. 2021 m. patirta sąnaudų – 9085,33 Eur. Gautinas  finansavimas – 2534,24 Eur, Nepanaudotas finansavimas – 1436,17 Eur
 • Gautas finansavimas iš VšĮ „Vilniaus politikos analizės institutas“ vykdomą projektą „Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse“ finansuojamas iš EEE finansinio mechanizmo APF pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti 2019-2024 m., projekto Nr.K1-O2IP-V-301 – gautas finansavimas 1100 Eur, patirta sąnaudų – 1338 Eur, Gautinas finansavimas – 1150 Eur, Nepanaudotas finansavimas – 912 Eur.
 • Kitos pajamos už suteiktas paslaugas – 5825,38 Eur, per  2021 m. patirta sąnaudų 9058,77 Eur.
 • Įstaigos įsigytas ir perleistas turtas per 2021 metus

Biržų jaunimo klubas “Žalias!“ 2021 m. įsigijo ilgalaikio turto už 1284,99 Eur, nusidėvėjimas 371,40 Eur, likutis 913,59 Eur.

 • Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

2 darbuotojai.

 • Duomenys apie įstaigos vadovą:

nuo 2018 m. įstaigos vadovas yra Merūnas Jukonis.

 • Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

Įstaiga per 2021 m. išlaidų, susijusių su išmokomis kolegialiems valdymo organams, nepatyrė.

 • Įstaigos išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims

Įstaiga išlaidų išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims nepatyrė.


Vadovas                                                                                                      Merūnas Jukonis

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s