Be kategorijos, Straipsniai

Organizacijos veiklos ir finansinės ataskaitos už 2020 metus

ASOCIACIJA BIRŽŲ JAUNIMO KLUBAS "ŽALIAS!"Juridinio asmens kkodas 155296884,Vytauto g. 53-11, Biržai, Lietuva METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS UŽ 2020 M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 m. balandžio 30 d. Biržų jaunimo klubas "Žalias!" įregistruotas Juridinių asmenų registre 2001 m. vasario 14 d., buveinės adresas Vytauto g. 53-11, Biržai, juridinio asmens kodas 155296884. Biržų jaunimo klubas "Žalias!" yra ribotos civilinės… Skaityti toliau Organizacijos veiklos ir finansinės ataskaitos už 2020 metus